Tài liệu hướng dẫn sử dụng thang máy dùng hệ điều khiển PLC FX3G

Ngày đăng: 01-10-2020 Danh mục: Tài liệu thang máy

 1.SƠ ĐỒ KHỐI
2/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ

 
Thông số Nội dung
 
 
Kích thước
FX3G-01: 92 mm (Rộng) x 16 mm (Sâu) x 96 mm (Cao) FX3G-02: 108 mm (Rộng) x 19 mm (Sâu) x 180 mm (Cao) FX3G-04-H: 144 mm (Rộng) x 22 mm (Sâu) x 80 mm (Cao) FX3G-04-V: 80 mm (Rộng) x 22 mm (Sâu) x 112 mm (Cao)
 
Phương thức giao tiếp
Giao tiếp truyền thông mạng CAN, số điểm tối đa: 64 điểm.
Cáp truyền thông: Cáp chuyên dùng mạng CAN: 2 cặp xoắn có bọc giáp chống nhiễu. Khoảng cách truyền thông tối đa: 256m.
Màn hình hiển thị LED ma trận 5x7, (LED tròn hoặc vuông, ánh sáng đỏ)
 
Nguồn cung cấp
DC 24V, 2.0A
Chỉ dùng bộ nguồn ổn áp xung.
Công suất tiêu thụ 16W (max.)
Môi trường làm việc 50C ~ 500C


3/ CÁC KHỐI CHỨC NĂNG TRÊN BOARD FX3G-01

Các khối chức năng trên board FX3G-01 như sau:
 


4/ HƯỚNG DẪN THAO TÁC VÀ CÀI ĐẶT THÔNG SỐ5/ BẢNG THÔNG SỐ

 
Pr.
 
Tên thông số
 
Tầm giá trị
Mặc định
0 Nhập mật khẩu cài đặt thông số:
Có 2 mã quyền truy cập như sau
-   0123 có quyền truy cập từ Pr.01 đến Pr. 33 mã này cố định không thay đổi.
-   XXXX khi xuất xưởng là 1234 có quyền truy cập được Pr. 01-Pr.37. (Vào Pr.34 để thay đổi mật khẩunày)
Lưu ý: Không thể reset mật khẩu Pr. 34.
0000-FFFF 0123
1 Cài đặt hiển thị điểm dừng thứ 1:
- 1-16: 1-16
- 21: 0
- 22: B
- 23: G
- 24: L
- 25: M
0-25 1
2 Cài đặt hiển thị điểm dừng thứ 2 0-25 2
3 Cài đặt hiển thị điểm dừng thứ 3 0-25 3
4 Cài đặt hiển thị điểm dừng thứ 4 0-25 4
5 Cài đặt hiển thị điểm dừng thứ 5 0-25 5
6 Cài đặt hiển thị điểm dừng thứ 6 0-25 6
7 Cài đặt hiển thị điểm dừng thứ 7 0-25 7
8 Cài đặt hiển thị điểm dừng thứ 8 0-25 8
9 Cài đặt hiển thị điểm dừng thứ 9 0-25 9
10 Cài đặt hiển thị điểm dừng thứ 10 0-25 10
11 Cài đặt hiển thị điểm dừng thứ 11 0-25 11
12 Cài đặt hiển thị điểm dừng thứ 12 0-25 12
13 Cài đặt hiển thị điểm dừng thứ 13 0-25 13
14 Cài đặt hiển thị điểm dừng thứ 14 0-25 14
15 Cài đặt hiển thị điểm dừng thứ 15 0-25 15
16 Cài đặt hiển thị điểm dừng thứ 16 0-25 16
17 Chọn chế độ làm việc:
-   Thang đơn:1
-   Thang duplex: Thang master: 2, Thang slaver:3
1-3 3
18 Cài đặt tổng số điểm dừng 2-16 2
19 Điểm thang chạy về khi ở chế độ Free Lock 1-16 0
20 Điểm thang chạy về khi ở chế độ Packing 1-16 0
21 Cài đặt thời gian ở chế độ Packing 1-255 phút 1
22 Cài đặt thời gian Tắt đèn, quạt 1-255 giây 10
23 Cài đặt thời gian đóng cửa 1-255 giây 2
24 Cài đặt tốc độ thang:
-   Tốc độ 60m/phút:1
-   Tốc độ 90m-120m/phút:2
0-2 0
25 Free parameter 1    
26 Free parameter 1    
27 Free parameter 1    
28 Free parameter 1    
29 Free parameter 1    

30 Free parameter 1    
31 Free parameter 1    
32 Cài đặt về mặc định nhà sản xuất 0-1 0
33 Số Serial của FX3G-01 0000-FFFF  
34 Thay đổi mật khẩu truy cập tất cả các thông số. Lưu ý: Mật khẩu này không reset về mặc địnhđược 0000-FFFF 1234
35  
NGÀY - GiỜ
Ngày: 1-31
Giờ: 00-23
0000
36  
 
 
NĂM - THÁNG
Năm: 13-
99
Tháng: 1-
12
0000
37 Cho phép kích hoạt xử lý thời gian, phối hợp với Pr. 35, Pr. 36 0-1 0
 
 
 
 
 

Hotline: 084.528.6789 - 0933.858.333

https://www.facebook.com/thangmayalphasvietnam