NHÀ MÁY SOLUM VINA – KCN BÁ THIỆN 2

Ngày đăng: 20-09-2017 Danh mục: Dự án
NHÀ MÁY SOLUM VINA – KCN BÁ THIỆN 2-GIAI ĐOẠN 1Tên dự án
: Nhà máy SoluM-ViNa-Giai đoạn 1
Địa chỉ:Khu công nghiệp Bá Thiện 2
Thông tin sản phẩm
-2 thang Tải Hàng: 2 Stop,3000kg,tốc độ 1m/s
-1 thang tải thàng: 2 stop,1000kg,tốc độ 30m/ph

Hotline: 084.528.6789 - 0933.858.333

https://www.facebook.com/thangmayalphasvietnam