HƯỠNG DẪN TURNING VỊ TRÍ CỰC TỪ CỦA MÁY KÉO KHÔNG HỘP SỐ SỬ DỤNG OPC-LM1-PS

Ngày đăng: 01-10-2020 Danh mục: Tài liệu thang máy


I.   SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI ENCODER

1.  Sơ đồ đấu nối encoder


2.  Sơ đồ chân của EncoderECN1313


3.  Bảng chân nối giữa cạc biến tần OPC-LM1-PS và EncoderECN1313  Tên chân đấu nối trên cạc OPC-LM1-PS Bên chân đấu nối trên cạc Encoder ECN1313  
PO Up and Up Sensor (1b+6a)
CM 0V (Up) and 0V Sensor (4b+3a)
PA+ A+ (2a)
PA- A- (5b)
PB+ B+ (4a)
PB- B- (3b)
CK+ CLOCK+ (2b)
CK- CLOCK- (5a)
DT+ DATA+ (6b)
DT- DATA- (1a)
 


4.CÁC THAM SỐ CẦN CÀI ĐẶT TRƯỚC KHITURNING
Cài đặt 5 tham số quan trọng sau đây trước tiên
(1)C21               (2)P01             (3)F03                  (4)L31                   (5)P02
Bởi vì nếu thay đổi chúng thì một số tham số được đồng bộ hóa cùng chúng sẽ thay đổi theo làm sai khác thông số hệ thống và có nguy cơ sẩy ra tai nạn hoặc thương tích
Trước khi thực hiện quá trình turning vị trí cực từ của máy kéo hãy cài đặt đầy đủ các tham số sau đây (cài theo thứ tự từ trên xuống dưới của danh sáchnày)

 

THAM SỐ MÔ TẢ THAM SỐ DỮ LIỆU CÀI ĐẶT
C21 Đơn vị tốc độ (Hz, r/min, m/min) Tùy chọn theo đơn vị tốc độ sử dụng
P01 Số cực của máy kéo Đặt theo tham số máy kéo
F03 Tốc độ tối đa của máy kéo Đặt theo tham số máy kéo
L31 Tốc độ chạy thang Đặt theo thang (60m/p, 90m/p)
P02 Công suất định mức của máy kéo Đặt theo tham số máy kéo
 
THAM SỐ MÔ TẢ THAM SỐ DỮ LIỆU CÀI ĐẶT
F04 Tốc độ định mức của máy kéo Đặt theo tham số máy kéo
F05 Điện áp định mức của máy kéo Đặt theo tham số máy kéo
F42 Chế độ điều khiển 1 (thang không hộp số)
P07 Tham số %R1 của máy kéo Theo tham số máy kéo (đặt =5% nếu không có dữ liệu của máy kéo)
L01 Chọn loại encoder 4 (dùng cạc OPC-LM1-PS encoder 1313)
L02 Số sung encoder Theo tham số của Encoder
L36 Hệ số P ở tốc độ cao 2.0
L38 Hệ số P ở tốc độ thấp 2.0


II. HƯỚNG DẪNTURNING

Bạn cần phải thực hiện quá trình turning cho động cơ như sau trước khi cho thang chạy. Và vui lòng kiểm tra với nhà sản xuất (motor, biến tần, thang máy) nếu không thể turning được.

1.  Chế độ Turning (Chức năng hàmL03)

Chế độ turning được chọn bởi hàm L03 như sau. Thông thường nó được lựa chọn thực hiện theo các bước turning.
1  : Turningtĩnh
2  : Không sử dụng giá trịnày
3  : Turning tĩnh với kiểm tra độ chính xác (Lỗi Er7 nếu độ chính xác là không tốc.) 4 : Dành riêng cho nhà sản xuất (Không nên truy cập vào tham sốnày.)
5 : Turning động (motor quay và phải treo cabin lên).

2.  Các điều kiện khiturning

Trước khi turning thực hiện các điều kiện sau đây.
(1)    Động cơ được cố định bằng phanh cơ (trong trường hợp turning L03 = 1 hoặc3).

 

Nếu không thể cố định được động cơ thì quá trình turning có thể được thực hiện nếu động cơ để tự do, chưa cheo cabin lên (trong trường hợp này thì phải hủy bỏ thiết lập chế độ điều khiển theo momen xoắn-> cài đặt H18=0)
(2)     Phát hiện lỗi encoder(Biến tần sẽ phát hiện lỗi encoder một cách hiệu quả nếu các tham số L90, L91, L92 được cài đặt với các giá trị nhưsau:
L90=1 L91=10%
L92=0.5
(3)    Trong trường hợp L03 =5. Mở phanh để máy kéo ở trạng thái tự do và treo cabin lên để tải trọng được loại bỏ khỏi motor (motor ở trạng thái không tải, không treo cáp lên buli)

3.  Quy trìnhturning

Đề xuất ban đầu turning ở giá trị L03=3.
3.1  Quy trình turning với L03=3 (turning tĩnh với kiểm tra độ chính xác) Quy trình turning được thực hiện tuần tự qua 6 bước nhưsau:

 Bước 1:

Phanh cơ để ở chế độ đóng để cố định máy kéo. Nếu máy kéo chưa được treo cáp lên thì có thể để phanh cơ ở chế độ mở.

Bước 2:

Kiểm tra kết nối giữa máy kéo và biến tần. Nêu dùng contactor ở giữa biến tần và máy   kéo thì cho contactor đóng trong suốt quá trình turning. Nối tắt chân EN và CM trước khi thực hiệnturning

 Bước 3:

Nếu sử dụng Keypad để ra lệnh turning thì cần chuyển sang chế độ LOC bằng cách nhấn giữ phím REM/LOC cho tới khi dấu gạch chân chuyển từ REM sang LOC.

 Bước 4:

Thực hiện turning với L03=3.
Trên bàn phím chọn vào mục “1 DATA SET” ÚChuyển L03=3 Únhân phím “FUNC/DATA” sau đó bắt đầu thực hiện turning bằng cách nhấn vào phím “FWD” trên màn hình sẽ hiển thị "EXECUTING" trong quá trình turning.
Khi trên màn hình biến mất dòng chữ "EXECUTING" là quá trình turning đã kết thúc. L03 tự động chuyển về “0” và kết quả turning được ghi lại vào hàm L04. Hãy lưu và ghi lại giá trị L04 này.
Thông thường Turning L03=3 là được, trong trường hợp không thể thực hiện turning L03=3 (biến tần luôn báo lỗi khi turing) thì chuyển qua thực hiện turning L03 = 1 hoặc L03 = 5.

 Bước 5:

Chạy thử để kiểm tra kết quả turning ở bước 4. Các bước chạy thử được thực hiện như sau.
1)   Đặt tốc độ chạy thử trên bàn phím bằng khoảng 10% tốc độ định mức của máy kéo, sau đó nhấn phím “FWD” để ra lệnhchạy.
2)   Để máy kéo quay được một vài vòng sau đó nhấn phím“STOP”.

3) Sau khi máy kéo đã dừng hẳn nhấn phím “REV” để máy kéo quay theo chiều ngược lại


4)   Để máy kéo quay được một vàivòng.
5)   Nhấn phím "STOP". Sau khi máy kéo dừng hẳn, tốc độ chuyển về0.
Ở đây nếu như máy kéo không quay được bình thường thì thực hiện các nội dung sau
a)   Kiểm tra lại các tham số cài đặt xem đã đúngchưa.
b)   Kiểm tra lại dây nối từ encoder tới biến tần xem đúngchưa
c)   Kiểm tra lại cách lắp đặt Encoder vào máykéo.
-  Nếu chiều quay của Encoder thuận với chiều quay của máy kéo thì đấu dây đúng UVW
-   Nếu chiều quay của encoder ngược với chiều quay của máy kèo thì đảo dây “V” và“W”

Nếu tìm ra lỗi như ở mục a,b,c thì sửa lại cho đúng sau đó thực hiện lại quá trình turning từ đầu.
Nếu không thể tìm ra nguyên nhân thì thay đổi dây nối ở đầu ra biến tần “V” và “W”sau đó thực hiện lại quá trình turning từ banđầu.

 Bước 6:

Tắt nguồn điện cấp cho biến tần và cấp trở lại. Và chạy thử lại. Nếu máy kéo có thể chạy bình thường thì quá trình turning thành công và kết thúc quá trình turning ở đây.
Nếu máy kéo quay không bình thường thì trong hệ thống dây nối encoder đã bị sai hoặc bỏ qua các dây tín hiệu xung phát hiện vị trí cực từ của encoder (C và D) ÚNối lại dây cho đúng (chú ký xung C và D) rồi thực hiện lại quá trình turning từ đầu.


3.1  Quy trình turning với L03=5 ? (turningđộng)

 Bước 1:

Mở phanh để máy kéo ở trạng thái tự do và treo cabin lên để tải trọng được loại bỏ khỏi motor (motor ở trạng thái không tải, không treo cáp lên buli)

 Bước 2:

Kiểm tra kết nối giữa máy kéo và biến tần. Nêu dùng contactor ở giữa biến tần và máy   kéo thì cho contactor đóng trong suốt quá trình turning. Nối tắt chân EN và CM trước khi thực hiệnturning

 Bước 3:

Nếu sử dụng Keypad để ra lệnh turning thì cần chuyển sang chế độ LOC bằng cách nhấn giữ phím REM/LOC cho tới khi dấu gạch chân chuyển từ REM sang LOC.

 Bước 4:

Thực hiện turning với L03=5.

 

Trên bàn phím chọn vào mục “1 DATA SET” ÚChuyển L03=5 Únhân phím “FUNC/DATA” sau đó bắt đầu thực hiện turning bằng cách nhấn vào phím “FWD” trên màn hình sẽ hiển thị "EXECUTING" trong quá trình turning.
Đầu tiên máy kéo sẽ quay theo chiều thuận trong khoảng 30 giây, sau đó sẽ chuyển đổi quay theo chiều ngược lại cũng trong khoảng thời gian 30 giây.
Khi trên màn hình biến mất dòng chữ "EXECUTING" là quá trình turning đã kết thúc. L03 tự động chuyển về “0” và kết quả turning được ghi lại vào hàm L04. Hãy lưu và ghi lại giá trị L04 này.

Bước 5:

Chạy thử để kiểm tra kết quả turning ở bước 4. Các bước chạy thử được thực hiện như sau.
1)   Đặt tốc độ chạy thử trên bàn phím bằng khoảng 10% tốc độ định mức của máy kéo, sau đó nhấn phím “FWD” để ra lệnhchạy.
2)   Để máy kéo quay được một vài vòng sau đó nhấn phím“STOP”.
3)   Sau khi máy kéo đã dừng hẳn nhấn phím “REV” để máy kéo quay theo chiều ngượclại.
4)   Để máy kéo quay được một vàivòng.
5)   Nhấn phím "STOP". Sau khi máy kéo dừng hẳn, tốc độ chuyển về0.
Ở đây nếu như máy kéo không quay được bình thường thì thực hiện các nội dung sau
a)   Kiểm tra lại các tham số cài đặt xem đã đúngchưa.
b)   Kiểm tra lại dây nối từ encoder tới biến tần xem đúng chưa
c)   Kiểm tra lại cách lắp đặt Encoder vào máykéo.
-  Nếu chiều quay của Encoder thuận với chiều quay của máy kéo thì đấu dây đúngUVW
-  Nếu chiều quay của encoder ngược với chiều quay của máy kèo thì đảo dây “V” và“W”
Nếu tìm ra lỗi như ở mục a,b,c thì sửa lại cho đúng sau đó thực hiện lại quá trình turning từ đầu.
Nếu không thể tìm ra nguyên nhân thì thay đổi dây nối ở đầu ra biến tần “V” và “W”sau đó thực hiện lại quá trình turning từ banđầu.

 Bước 6:

Tắt nguồn điện cấp cho biến tần và cấp trở lại. Và chạy thử lại. Nếu máy kéo có thể chạy bình thường thì quá trình turning thành công và kết thúc quá trình turning ở đây.
Nếu máy kéo quay không bình thường thì trong hệ thống dây nối encoder đã bị sai hoặc bỏ qua các dây tín hiệu xung phát hiện vị trí cực từ của encoder (C và D) ÚNối lại dây cho đúng (chú ký xung C và D) rồi thực hiện lại quá trình turning từ đầu.CÔNG TY CP THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ  ALPHAS VIỆT NAM
Trụ sở :Số 10 Ngõ 2,Đường Nguyễn Cơ Thạch,P.Cầu Diễn,Q.Nam Từ Liêm,T.P Hà Nội
VPGD :Tầng 2  Tòa Nhà Pmaxland Số 18 Đường Miếu Đầm,P.Mễ Trì,Q.Nam Từ Liêm,T.P Hà Nội
ĐIỆN THOẠI:024.3200.4581 - 084.528.6789 - 0933.858.333

Email: suachuathangmayhot@gmail.com - FB:suachuathangmay24h.com


Hotline: 084.528.6789 - 0933.858.333

https://www.facebook.com/thangmayalphasvietnam